Dlouholetá tradice a zkušenosti, vysoká kvalita výrobků, hustá obchodní síť a příznivá cena, pomáhají udržet vysoký tržní podíl na tuzemském trhu a neustále rostoucí uplatnění v exportu zejména na evropských trzích. V současné době je ZPS – FRÉZOVACÍ NÁSTROJE a.s. největším českým výrobcem a jedním z nejvýznamnějších výrobců fréz z rychlořezných ocelí na evropském trhu. Šíří vyráběného sortimentu převyšuje evropskou konkurenci v tomto segmentu nástrojů. Nosnými produkty ve výrobě nástrojů jsou dnes standardizované (DIN) a speciální frézy, vyráběné ze čtyř kvalitativních úrovní rychlořezných ocelí (HSSE-PM, HSSCo8, HSSCo5, HSS). Nejdynamičtější růst zaznamenává v posledních letech sortiment tvrdokovových nástrojů. Investicemi do nových technologií postupně rozšiřuje možnosti výroby speciálních nástrojů dle požadavků zákazníků, jež v současné době spotřebují přibližně 20% výrobních kapacit.

Web ZPS-FN

KATALOGY